Aktuellt

2019-08-19

Större lönsamhet med smarta maskier

SÄVA RIDCENTER

Rena hagar, ger friskare hästar
Alla hästägare är angelägna om att hålla nere parasittrycket i hagarna och målet är att kunna minska på användningen av avmaskningsmedel. Det är ju annars en risk att maskarna blir resistenta. Med Amazone Horsehopper städar Säva Ridcenter upp hagarna på hösten och våren.

”En av de egenskaper jag uppskattar mest, är att maskinen tar bort manuellt tungt arbete som mockning”, säger Mats Brunstedt, Säva Ridcenter om sin HorseHopper från Amazone.

Målet är att minska parasitspridningen och få bort ratorna , d.v.s. hästarnas ”toaletter” i hagarna. Gårdens stora betesmarker putsas två gånger, vid midsommar och på hösten, medan de små hagarna putsas minst fyra gånger per år.

Liten maskin gör stort arbete
Andra fördelar med Horsehopper är att den sparar både kropp och miljö. ”En av de egenskaper jag uppskattar mest, är att maskinen tar bort manuellt tungt arbete som mockning”, säger Mats Brunstedt på Säva Ridcenter. Nina Brunstedt instämmer och tillägger att en annan stor fördel är att även gårdsmiljön blivit renare. Det blir mindre flugor och lukt.

Att köra med en vanlig puts i hagarna, kastar bara runt hästgödseln och sprider eventuella parasiter. Horsehopper är stark, den klipper noggrant och gräset plockas upp tillsammans med hästens spillning. Förutom gödsel, tar maskinen även bort tistlar och andra ogräs, vilket är bra då kardborrar kan komma in och skada hästens ögon. Genom att putsa regelbundet med Horsehopper förbättras hygienen och hagarna kan användas mer intensivt. Detta vinner alla på, djur, miljö och människa.

TRANBERGA GÅRD

Mindre balar ger bättre hälsa
Utfodring är också ett återkommande moment och det sliter på kroppen att hantera tunga balar. Sammantaget innebär alla tunga lyft påfrestande arbetsställningar, vilket i sin tur kan leda till framtida belastningsbesvär.

”Det är ett smart system som underlättar gårdens arbete”, säger Palle Pettersson, Tranberga Gård, om sin Multibale 1270 från Krone.

Ur arbetsmiljösynpunkt är det en klar fördel att minska balens storlek, då man slipper slita och dra för att hantera balarna. Krones Multibale-system pressar materialet till flera små balar som binds ihop till en stor bal. Efter att tre snören klippts av, delas balen i mer lätthanterliga småbalar.

Kundanpassade balar skonar kroppen
Palle Pettersson bor och arbetar på Tranberga gård utanför Bara, där han på sina ca 300 ha mark främst odlar spannmål och vall. Sedan början av 90-talet har Tranberga gård varit hem för avelsston, ung- och galopphästar och år 2001 öppnade Tranberga seminstation.

I maskinstationen ingår Krones storbalspress BiGPack 1270 Multibale. Pressen har en bra baldensitet, kapacitet och knyter upp till nio små balar i en 2,70 m bal. ”Det är ett smart system som underlättar gårdens arbete”, säger Palle. ”Många av mina kunder, som har hästgård, är överförtjusta i hur bra och lätthanterligt det är att kunna dela upp balen i småbalar, utan spill”.

AMERIKAGÅRDEN

Roberts traktor är en tusenkonstnär på hästgården: ”Använder den till allt!”
I Flyinge, Skåne ligger hästgården Amerika, som Robert Schön och hans fru Ulrika just förvärvat. Med drygt 20 ha naturskön mark och hagar har de förverkligat drömmen att bli både hästgårds- och traktorägare.

”Traktorn är min tusenkonstnär som jag aldrig klarat mig utan”, säger Robert Schön på hästgården Amerika om sin Deutz-Fahr 5120G.

Redan när Robert provsatt i hytten på en Deutz-Fahr 5120G kändes allting rätt, så det är inte så konstigt att han valde just denna traktormodell. Han kör sin traktor varje dag och tycker att den är en helt ovärderlig medhjälpare. Traktorn används till att flytta ensilage, halm och gödsel, placera ut mat och vatten till hästarna i hagarna, fräsa ridväg, snöröjning, rätta till grusvägarna och mycket mer.

-”Traktorn är min tusenkonstnär som jag aldrig klarat mig utan”, säger Robert och skrattar. ”Den är väldigt bekväm, lätt att hantera och stark nog till alla de gårdsarbeten jag utför”.

{{art.PublishedShortDateString}}

Följ oss